SEO - søgemasine-optimering

Kort om SEO og søgemaskiner

Kort fortalt er søgemaskineoptimering eller "Search Engine Optimization" (SEO) en række tiltag man foretager sig med det formål, at hjemmesiden via søgemaskinerne når ud til flest mulige internetbrugere. SEO er et stort og kompliceret emne, og artiklen her gennemgår kun emnet overfladisk.

Søgemaskiner

En søgemaskine indsamler information om hjemmesider og deres indhold, og kan ud fra informationerne præsentere relevante forslag til hjemmesider, hvis indhold vi ønsker at beskæftige os med.

Søgemaskinerne har idag en enorm betydning, da langt de fleste internetbrugere bruger dem til at finde emner de ønsker at vide noget om. I forhold til den stigende handel via internettet har søgemaskinerne en også en afgørende funktion - her kan søgemaskinerne hjælpe med til at finde en bestemt vare, og oplyse hvilken virksomhed der har den billigste pris.

Så for rigtig mange af internettets hjemmesider er det vigtigt, at søgemaskinerne er klar over at de eksisterer og ikke mindst anbefaler hjemmesiden som et af de første forslag på resultatsiden. Og her det at SEO kommer ind i billedet - det kan nemlig lade sig gøre at fremme hjemmesidens popularitet og søgemaskinernes kendskab til den ved hjælp af forskellige tiltag. Læs mere om placering på søgemaskinernes resultatside i afsnittet "I. begreber - search engine rank" herunder.

billede af Google's resultatside

Billede af en Goggle resultatside der viser 3 hjemmesider med høj "search engine rank"


I. begreber

search engine rank

Placering i søgemaskinen

Begrebet "Search engine rank" dækker over en hjemmesides placering på en søgemaskines resultatliste (se billedet tidligere i artiklen).

Ud af de mange forslag en søgemaskine foreslår når vi laver søgning på et emne, er det normalt de cirka 10 forslag på den første resultatside, der får flest besøgende. Det er derfor naturligt, at der især blandt virksomheder med en internetforretning er hård kamp om at opnå en god "searc engine rank".

En god "search engine rank" opnås ved hjælp af SEO:
 • optimer hjemmesiden
 • analyser resultaterne ved hjælp af værktøjer
 • juster og optimer igen
 • analyser resultaterne igen
 • fortsæt på denne måde..

SEO er krævende

Så SEO kræver både viden om hvordan søgemaskinerne arbejder, viden om SEO og ikke mindst tålmodighed. Det er derfor ikke ualmindeligt, at de store virksomheder som satser på internettet som base for handel, afsættes store resourcer til dette område, og ofte har en medarbejder ansat som udelukkende beskæftiger sig med SEO alene.

bounce rate

Hvad er "bounce rate":

Kort sagt er "bounce rate" en måling i procent, som viser hvor mange af hjemmesidens besøgende der forlader den igen uden at have set mere end 1 enkelt side.

Er andelen af af besøgende som forlader hjemmesiden uden at se andet end siden vedkommende først åbnede meget høj, er det en nogenlunde sikker indikator for, at der er noget galt med hjemmesiden. Er "bounce rate" meget lav, er det et tegn på, at hjemmesiden virker spændende, og får de besøgende til at undersøge den nærmere.

Eventuelle grunde til en lav "bounce rate":

Der kan være mange grunde til at folk forlader en hjemmesiden uden at klikke på noget som helst - måske er hjemmesiden en blog med artikler eller nyhederog dne besøgende finder ved hjælp af en søgemaskine, men oftest er en høj "bounce rate" et tegn på for eksempel dårligt design, at hjemmesiden er længe om at vises i browseren eller ganske enkelt at indholdet er af lav kvalitet.

Om hjemmesidens er optimeret til mobile enheder har også stor betydning - hvis ikke sitet virker på en mobiltelefon, forlader den besøgende den lynhurtigt igen.

Udmåling af "bounce rate":
 • En god "bounce rate" vil ligge i området mellem 20 - 40%
 • En almindelig og acceptabel "bounce rate" vil ligge i området mellem 40 - 65%
 • En ikke-acceptabel "bounce rate" vil ligge fra 65% og opefter
Retningslinier for det skrevne indhold:
 • opstil siden så indholdet er let at overskue – brug tydelige overskrifter, indsæt for eksempel oversigt over sidens underemner eller brug punktopstilling som blikfang
 • lav hjemmesidens layout med fokus på brugervenlighed frem for alt for mange kunstneriske lækkerier
 • sørg for at siden vises hurtigt efter den besøgende har valgt at åbne den (loadtime) – tager siden mere end 10 sekunder, vil den besøgende forlade siden
 • indsæt et kommentarfelt som giver den besøgende lyst til at deltage i debatten
 • indsæt eventuelt links og henvisninger til mine relevante aktiviteter på Facebook, Twitter og andre sociale medier

pagerank og links

Link juice

En hjemmesides popularitet kan blandt andet måles på, hvor mange andre sider der linker til den ('link juice'). Fører mange links fra mange forskellige placeringer til den samme side, indikerer det, at indholdet er populært og formentlig også af høj kvalitet.

Pagerank og links

"Pagerank" er en metode udviklet af Google, og måler en sides popularitet ved at undersøge antallet og typerne af links der henviser til siden. Pagerank svinger fra 0 til 10 (maksimalværdi).

Også interne links - altså links på et website der fører til andre sider på det samme website - fremmer pagerank, men dog ikke i lige så høj grad som eksterne links.

Pagerank's betydning

Der er ingen tvivl om at page rank har betydning for placeringen på søgemaskinernes resultatsider ('search engine rank'), men det er ikke afgørende. Så kan jeg få andre hjemmesider til at henvise til min hjemmeside, er det fint og vil øge min 'search engine rank', og er det relevant at henvise til andre sider på mit website, bør jeg absolut gøre det.

Jeg kan undersøge hvor høj en 'pagerank' min hjemmeside har hos Google med dette gratis onlineværktøj.

Misbrug og hidden links

"Hidden links” er en metode at lave skjult linkjuice på. Er jeg hjemmesideudvikler kan jeg, når jeg udvikler hjemmesider til en kunde, indsætte et usynligt link til min egen hjemmeside ved for eksempel at indsætte et 1px gange 1px foto med et hyperlink til mit site. Eller et hyperlink i hvide bogstaver på en hvid baggrund.

Man skal være opmærksom på, at 'hidden links' af søgemaskinerne ikke betragtes som legitim 'linkjuice', og at hjemmesiden kan blive straffet i forhold 'search engine rank'.

indexering og noindex

Søgemaskiner og robotter

Når søgemaskinerne katagoriserer indholdet på websitets sider, bruger de robotter (også kaldet "spiders" eller "crawlers"), som ved at hoppe fra link til link besøger internettets hjemmesider.

Indexering

Ud fra lang række forskellige parametre undersøger robotterne sidernes indhold, og vurderer hvilken kvalitet og relevans indholdet har for søgemaskinen - denne proces kaldes "indexering". Hvilke parametre der bruges til at katagoriserer en side med, afhænger af den enkelte søgemaskine og ændres løbende, og er desuden i et vist omfang omgærdet af hemmelighedskræmmeri. Kun udviklerne bag søgemaskinerne har det fulde overblik over hvad der lægges vægt på, når en hjemmeside indexeres.

indexering forekommer jævnligt - ved hjælp af SEO kan robotterne påvirkes inden næste besøg, således at 'indexeringen' forhåbentlig ændres positivt.

Noindex

Ønsker jeg ikke at min hjemmseside skal optræde som forslag på søgemaskinernes resultatsider, kan jeg indsætte meta-tag'et 'noindex' som det første tag i head af siden:

<!doctype html>
<head>
<meta charset="utf-8" /> 
<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
</head>

II. meta-tags

title-tag

Title-tag i søgesmaskinen

Indholdet af title-tag'et vises i det blå/lilla link i toppen af søgemaskinens forslag:

billede af Google's resultatside

Unik beskrivelse

Alle hjemmesidens HTML-sider skal have sit eget unikke navn i title-tag. Alt for mange sider på internettet er enten ikke navngivet, eller har en titel, som starter med ordene "Velkommen til.." - bruger jeg dette i min titel, vil min side drukne i anonymitet, hvilket kan medvirke til at søgemaskinerne tildeler min side en lav 'pagerank'.

Keywords

Title-tag'et kan bestå af bare et enkelt dækkende "keyword", men det kan være en fordel at udvide titlen til at indeholde:

indhold i title-tag
 • et primært keyword
 • sekundære keywords
 • en opfordring til de besøgende

Et eksempel på en side hvor firmaet sælger hårde hvidevarer kan være dette - her 59 anslag fordelt på 8 ord:

 <title> "Hårde hvidevarer til billige penge. Weekend kørsel København"> </title>
Retningslinier for title-tag:
 • indholdet i title-tag skal være unik og beskrivende for sidens indhold
 • det 1. ord vægtes højest af søgemaskinerne
 • brug max 9 ord fordelt på max 60 tastaturanslag
 • brug keywords uden gentagelser
 • undgå fyldord

description-tag

Retningslinier for description-tag:
 • indholdet i description-tag bør genfortælle hele sidens indhold
 • brug max 150 tastaturtegn
 • brug keywords uden at gentage
 • undgå fyldord

Description-tag i søgesmaskinen

Indholdet af description-tag'et vises som den beskrivende tekst placeret under URL'en i søgemaskinernes forslag:

billede af Google's resultatside

Unik beskrivelse

'description' skal være unikt og bekrivende for den enkelte side i websitet - genbrug ikke hele eller dele af ordlyden i description-tag på andre sider. Har jeg et website med mange sider, så indsæt tekst på vigtige sider, og tekstløse description-tags på mindre vigtige sider.

Mangler description-tag eller er det ikke udfyldt, vil søgemaskinen bruge tekst fra for eksempel sidens brødtekst.

Eksempel for firmaet MTES - her er 147 anslag i 'description-tag':

 
<meta name="description" content="MTES yder hurtig, billig og pålidelig service. Alle reparationer af hårde hvidevarer udføres med 1 års garanti. Speciale i varmepumper og stor-køkken.">

III. andre tags

heading-tags - h1 til h6

Retningslinier for heading-tags:
 • h1 vægtes højest - h3 lavest - h4 til h6 har ingen betydning
 • indholdet i heading-tags skal være beskrivende for den følgende brødtekst
 • h1 bør overordnet beskrive sidens indhold
 • brug kun h1 et enkelt sted på siden
 • brug keywords i heading-tags

Heading-tags funktion

Heading-tags fra h1 til h6 indeholder overskrifter, og opdeler sidens tekst i overskuelige afsnit - søgemaskinens robotter undersøger overskriftens relevans i forhold til den følgende tekst, så sørg for at skrive beskrivende overskrifter.

Brug gerne title-tag og URL som indhold i h1 - bare h1 er dækkende for hele sidens indhold

Læs meget mere om brugen af h1 i forlængelse af HTML5 i artiklen beskrivelser-af-html5-elementer

alt-tag i billeder

Retningslinier for alt-tag i billeder:
 • indholdet i alt-tekst skal primært være beskrivende for billedet
 • indholdet i alt-tekst må samtidig gerne være beskrivende for sidens indhold
 • brug få ord - max 100 tastaturtegn
 • undgå fyldord

Bekrivende for billedet

Teksten i 'alt' skal primært være beskrivende for billedet, men da søgemaskinernes robotter bruger indholdet af alt-tag'et til at kategorisere sidens overodnede indhold, må der gerne indgå beskrivende "keywords" - sålænge de kan indsættes i en naturlig sammenhæng.

Brug billedet af virksomheden MTES' ejer til samtidig at nævne firmaet:

<img src="images/#.jpg" width="370" height="118" alt="John Dello – indehaver af MTES Hvidevarer" />

Brug dette online værktøj giver mulighed for at teste et billedes SEO kvaliteter.

IV. sidens indhold

url

URL i søgesmaskinen

Som begreb er en URL en sammensat affære - en URL omhandler både sidenavnet og stien i browserens adressefelt, og også hvorvidt domænenavnet skrives med eller uden "www".

I søgemaskinen er URL'en den del der vises i linie nummer 2 (den grønne) i forslagene på resultatsiderne:

billede af Google's resultatside

Sidenavn

Sidenavnet kan have betydning for både den besøgende og for søgemaskinernes indexering afhængigt af, hvor beskrivende det er for sidens indhold.

Se dette eksempel, hvor en side omhandlende mishandling af dyr i dansk svineproduktion er navngivet "på normal vis" ved hjælp af et enkelt ord:

	dyremishandling.php

Hentes den samme side fra en database, vil det ofte resultere i en "dynamisk" eller "messy" URL bestående af parametre af tal og bogstaver for eksempel:

	artikel.php?emneid=1382&sort=dato 

I det sidste eksempel er siden navngivet ved hjælp af ord som er repræsentative for indholdet på siden (keywords). Dette giver et sidenavn, som er beskrivende og kan læses og kategoriseres hurtigt af både besøgende og søgemaskiner, hvilket kan medvirke til en bedre 'pagerank'.

	dyremishandling-i-dansk-svineproduktion.php

Pretty URL

Udover sidenavnet kan også navnet på domænet og på undermapperne siderne ligger placeret i, have betydning for forståelsen af typen af indhold - kan mapperne ligesom sidenavnet navngives beskrivende, er det naturligvis en fordel:

Man kan gå et lille ekstra skridt og fjerne side-endelserne - for eksempel '.php'. Side-endelser virker distraherende, så kan de fjernes fra URL'en, bliver den endnu lettere at oveskue - læs en beskrivelse af, hvordan side-endelser kan fjernes i artiklen "Pretty URLs og links uden endelser".

Hele fremgangsmåden - altså beskrivende navngivning af af domænenavn, undermapper og sidenavne og fjernelse af side-endelser - har flere navne som "pretty URL", "clean URL" og "friendly URL".

	http://www.landbrug.dk/konventionelt-landbrug/dyremishandling-i-dansk-svineproduktion
Retningslinier for URL:
 • sammenfat hele sidens indhold i sidenavnet
 • overvej at fjerne side-endelser
 • navngiv stiens undermapper med ord som er beskrivende for indholdet
 • brug flere ord i URL
 • indsæt bindestreger mellem ordene - ikke 'underscore' og aldrig tomme mellemrum
 • undgå gerne tal og danske vokaler

Canonical URL

Et andet aspekt i forhold til begrebet URL er spørgsmålet om, hvorvidt domænenavnet skal navngives med eller uden "www":

 • domaene_navn.dk
 • www.domaene_navn.dk

Valget har normalt ingen betydning for funktionaliteten - som oftest vil udbydere af webhoteller via DNS automatisk give mulighed for, at begge versioner kan bruges til at få adgang til hjemmesiden - så hvorvidt man foretrækker den ene version fren for den anden, er mest af skønsmæssig karakter.

Men for søgemaskinerne kan det være vigtigt, at man tilkendegiver hvilken version man foretrækker som den primære - hvilket også kaldes "canonical URL".

Duplicate content

Grunden til at det er nødvendigt at træffe et valg i forhold til brugen af domænenavn enten med eller uden "wwww." er, at søgemaskinerne i visse situationer opfatter de to versioner som 2 "forskellige" hjemmesider, hvilket kan have en negativ effekt i forhold til 'pagerank'.

Begrebet kaldes "duplicate content", og kan udover brugen af domænenavn med og uden "www.", også ses i en række andre sitiuationer:

Duplicate content:
 • hjemmesiden findes i to versioner - med og uden www
 • en side er kopieret som en print-venlig version - husk tag'et 'no-index'
 • en artikel eller dele af den er kopieret, og kan findes flere steder på internettet
 • webshoppen har flere links til samme vare eller varianter af den

Canonical link tag

Problemet kan dog løses relativt let - denne løsning laver en "redirect" til den "rigtige version" af hjemmesiden, når det indsættes i head af hver enkelt side i websitet. Er websitet en SPA (Single Page Application), kan man nøjes med at indsætte linket på siden der fungerer som "vært" for hjemmesidens øvrige sider:

<link rel="canonical" href="http://www.landbrug.dk/" />

Redirect 301

En mere stabil og langt mindre tidskrævende løsning er imidlertid at oprette et dokument ".htaccess" i root af serveren, og placere en kommando i dette.

Denne løsning kræver dog, at serveren er af mærket Apache - læs meget mere om indstillinger for Apache-serveren i artiklen "Redirect med 301";

Redirect til version "www."
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine On

rewriteCond %{HTTP_HOST} ^domaene_navn.dk [NC]
rewriteRule ^(.*)$ http://www.domaene_navn.dk/$1 [R=301,L]

keywords

Beskrivende ord

For at hjælp søgemaskinerne med at forstå og indexere sidens indhold, bør jeg indsætte -keywords' på hjemmesiden. Keywords - eller søgeord på dansk - er ord, som er beskrivende for sidens indhold. Også korte sætninger og ordsammensætninger - søgefraser eller "keyphrases" - kan indsættes.

Primære og sekundære

Find primære 'keywords' og sekundære 'keywords'. Sælger firmaet MTES hårde hvidevarer, er ordene "MTES" og "hårde hvidevarer" primære keywords, mens "salg" kan være et sekundært keywords.

keywords bør og kan indsættes disse steder
 • URL'en for siden
 • title-tag
 • desricption-tag
 • headings - h1 til h6
 • sidens brødtekst
 • alt-tekst i billeder

Misbrug af keywords

Brug kun keywords hvor de indsættes i en naturlig sammenhæg - overdeven brug af 'keywords' hjemmesiden (kaldet 'keyword stuffing')kan straffes med en dårlig "search engine rank" - bruger man 'keywords' som man ved vil øge ens "search engine rank", men ingen relevans har for sidens indhold, kan søgemaskinerne opdage det.

Følg søgemaskinernes egne anbefalinger til SEO - brug for eksempel info fra Google's webmaster-værktøjer.

sidens tekst

Retningslinier for det skrevne indhold:
 • sidens tekst skal være velskrevet og grammatisk korrekt
 • bidrag med unikt indhold som ikke findes på andre hjemmesider
 • skriv hellere lange og uddybende sider end korte

validering

Små fejl accepteres

Det er altid god praksis at websitet validerer i forhold til W3C's standarder, men faktisk har det ikke den store betydning for søgemaskinerne, at der er mindre fejl på siderne. Er der derimod tale om store fejl, vil robotternes indexering fejle, hvilket kan få konsekvenser.

Store fejl kan være katastrofale

Et eksempel på en grim fejl kan være et heading-tag som ikke er afsluttet - robotten ved derfor ikke hvornår overskriften afsluttes, og opfatter den efterfølgende brødtekst som værende del af for eksempel h1:

<h1> Dette er en overskrift  <!-- </h1> MANGLER -->
  <p>Her er brødteksten</p>  <!-- BRØDTEKSTEN BLIVER EN DEL AF <h1> -->

V. værktøjer og andet

sitemap

Sitemaps hjælper søgemaskinerne

En effektiv måde at hjælpe søgemaskinerne til at overskue hvordan websitet er opbygget og hvordan siderne er struktureret i forhold til hinanden, er ved at oprette et "sitemap". Med et sitemap vil søgemaskinernes robotter hurtigt og let indexere siderne og deres indhold. Der findes flere forskellige typer af sitesmaps og flere forskellige metoder til at oprette dem med.

AJAX page loading

Et sitemap er især vigtigt, når siderne loades ved hjælp af AJAX - også kaldet 'single page loading' (SPA) - en metode hvor index.siden fungerer som vært for websitets øvrige sider. Uden et sitemap er det yderst vanskeligt for robotterne at finde siderne, da der ikke bruges "ægte" links.

Google og andre webmaster-værktøjer

Google webmaster-værktøjer

Google tibyder en hel pakke forskellige værktøjer som kan analysere og optimere websitet. Ofte vil virksomheden der hoster mit website placere værktøjer på serveren til analyse af besøgende på mit domæne med mere.

Ønsker jeg en god "Search engine rank", er det vigtigt at bruge både søgemaskinernes anbefalinger til SEO samt de tilgængelige værktøjer.