Runde hjørner i Photoshop

Afrunding af kanter i selection

Herunder nogle forskellige metoder til at lave runde hjørner - begge forslag virker i alle versioner af Photoshop, altså de verioner der ikke har "Rounded Rectangular Tool." på en selection - del A. på en firkantet og tom selection, og del B. for layers med fyld:

A. Runde hjørner på en tom selection
Lav runde hjørner på en tom selection i Photoshop
 1. brug det firkantede 'Rectangular Marquee Tool' til at lave en tom selection
 2. afrund hjørnerne
  • select > modify > smooth >
  • rund hjørnerne med for eksempel 10 pixels >
  • tryk "enter"
 3. udfyld selection som et 'fill'-layer eller andet
B. Runde hjørner på indhold
Lav runde hjørner på et billede i Photoshop
 1. åbn et billede eller 'rasterize' et 'fill'-layer med for eksempel en dækkende farve
 2. brug det firkantede 'Rectangular Marquee Tool' til at vælge et udsnit af billedet - bemærk at udsnittet ikke må røre kanterne af canvas
 3. afrund hjørnerne
  • vælg select > modify > smooth >
  • rund hjørnerne med for eksempel 10 pixelx >
  • tryk "enter"
 4. flyt udsnittet til ny placering..
  • vælg 'pileværktøjet og flyt og placer udsnittet et andet sted på canvas >
  • de-aktiver 'selection' ved at trykke ctrl + D
 5. ..eller flyt udsnittet til nyt canvas
  • vælg 'pileværktøjet til flytning
  • tryk ctrl + C
  • tryk ctrl + N for et nyt 'canvas'
  • placer udsnittet i nyt 'canvas' med tryk ctrl + V
  • de-aktiver 'selection' ved at trykke ctrl + D