Vandrette billeder i Photoshop

Lav "skæve" billeder lige

Scanner jeg et billede bliver det ofte ikke helt vandret - jeg kan i Photoshop rotere det, så linierne ligger helt vandret og lodret:

A. Rotere skæve linier til vandrette
Lav runde hjørner på en tom selection i Photoshop
  1. Åben billedet
  2. find 'ruler tool'
    • træk en linie langs med / ovenpå billedets skæve kant – den nye linie skal helst være præcis ligeså skæv for det bedste resultat
  3. juster billedet
    • > image > image rotation > arbitrary >
    • "angle" viser hvor skævt billedet er >
  4. tryk "ok"