Bloker adgang til filer og mapper

Aktivering af mod_headers

Før løsningerne beskrevet her på siden kan bruges, er det nødvendigt først at aktivere modulet 'mod_headers' i Apache-serverens 'httpd.config'. Find filen ved at følge denne sti:

WAMP > bin > apache > apache(version) > conf > httpd.conf

Åbn dokumentet i en tekst-editor, og find linien der styrer modulet 'mod_headers' - aktiver modulet ved at slette tegnet '#' forrest i linien:

Modulet er deaktiveret:
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so  
Modulet er nu aktiveret:
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so  

Genstart serveren

Ligger hjemmesiden placeret lokalt på en server som WAMP, XAMPP eller lignende, er det nødvendigt at genstarte serveren for at ændringen træder i kraft. Nu kan en eller flere af løsningerne her på siden indsættes i filen .htaccess.

Blokering af udvalgte filer

Jeg kan vælge helt at blokere browserens adgang til udvalgte filer - filerne kan så hverken ses eller loades i browseren.

Løsningen fungerer fint, hvis der på serveren ligger filer, som ikke direkte har betydning for visningen af hjemmesiden - det kan for eksempel være tekst-dokumenter, Photoshop-filer eller et password der ikke skal kunne opnås adgang til.

I eksemplet herunder blokerer jeg for adgang til blandt andre filen 'htpaassword', Photoshop-filer og dokumenter lavet i Open Office med endelsen '.odt':

Bloker adgang til udvalgte filer
<FilesMatch "\.(htpasswd|psd|fla|odt|ott|doc|txt|)$">
 Order Allow,Deny
 Deny from all
</FilesMatch>

Sider vises ikke når blokerede

Løsningen skal bruges med omtanke - blokerer jeg for eksempel adgangen til alle filer med endelsen '.html', kan browseren ikke længere åbne almindelige HTML-sider, hvilket praktisk talt ødelægger hjemmesiden, når den består af HTML-sider.

Når browseren blokerer for adgangen til udvalgte filer, gives der en fejlmeddelelse 403:

Foto af fejlmeddelelse 403

Blokere søgemaskinernes indexering

Har jeg sider liggende på serveren som ikke ønskes indexeret af en søgemaskine som for eksempel Google, kan jeg benytte samme fremgangsmåde som ovenfor:

Bloker indexering af udvalgte mapper
<FilesMatch ".(js|swf|odt|ott|)$">
Header set X-Robots-Tag "index, noarchive, nosnippet"
</FilesMatch> 

Når jeg overvejer hvilke af hjemmesidens filer der bør indexeres hos søgemaskinerne, vil det umiddelbare svar være: "Bloker alt udover selve siderne og deres indhold som billeder etc!"

Dette stemmer dog ikke overens med Googles opdatering 2014 om gode råd i forbindelse med optimering af hjemmesiden. Her anbefales det, at også filer som indeholder CSS og Javascript bør indexeres for at opnå optimale udbytte af indexeringen - ligesom i ovenstående løsning er det altså en god ide at overveje hvilke filer, jeg ikke ønsker indexeret hos søgemaskinerne:

Google siger:

”For optimal rendering and indexing, our new guideline specifies that you should allow Googlebot access to the JavaScript, CSS, and image files that your pages use.”

Kilde: http://googlewebmastercentral.blogspot.dk/2014/10/updating-our-technical-webmaster.html